Časopis

Evaluační teorie a praxe je recenzovaný časopis koncipovaný v souladu s požadavky Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Časopis Evaluační teorie a praxe 1/2013

Časopis Evaluační teorie a praxe 1/2013

Časopis věnující se problematice evaluací a evaluační praxe. Obsah: Výkonnost operačních programů a vybrané aspekty ovlivňující čerpání prostředků z evropských fondů, Otakar Ďurďa, Institut evaluací a sociálních…

0 Kč bez DPH
150 Kč

Časopis Evaluační teorie a praxe 1/2014

Časopis Evaluační teorie a praxe 1/2014

Časopis věnující se problematice evaluací a evaluační praxe. Obsah: Typologie metaevaluací, Jiří Remr, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model: teorie, praktické využití a možná…

0 Kč bez DPH
150 Kč


News

3. 3. 2016
Special Issue
22. 6. 2015
New issue of 2015
5. 12. 2014
Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR

archív

Kontakt

Redakce ETP
Heřmanova 22,
170 00 Praha 7
220 190 597

Evaluation theory and practice subsciption form

If you are interested and you want the journal in printed edition, please fulfil this subscription FORM.

You can also use e-mail: predplatne@evaltep.cz.