Časopis Evaluační teorie a praxe 1/2013

Časopis Evaluační teorie a praxe 1/2013

Časopis věnující se problematice evaluací a evaluační praxe.

Obsah:

Výkonnost operačních programů a vybrané aspekty ovlivňující čerpání prostředků z evropských fondů, Otakar Ďurďa, Institut evaluací a sociálních analýz

 Srovnání vybraných přístupů k realizaci evaluací, Jiří Remr, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 Zkušenosti s kontrafaktuální dopadovou evaluací v České republice, Oto Potluka, Jan Brůha, Vysoká škola ekonomická

 Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol, Václav Blahovec, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 Hodnocení dopadů fondů EU na kapacity českých obecně prospěšných společností, Martin Špaček, Vysoká škola ekonomická

150 Kč


News

3. 3. 2016
Special Issue
22. 6. 2015
New issue of 2015
5. 12. 2014
Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR

archív

Kontakt

Redakce ETP
Heřmanova 22,
170 00 Praha 7
220 190 597

Evaluation theory and practice subsciption form

If you are interested and you want the journal in printed edition, please fulfil this subscription FORM.

You can also use e-mail: predplatne@evaltep.cz.