Rádi bychom oznámili, že se náš časopis stal součástí Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, který Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 schválila.


News

3.3.2016
Special Issue
22.6.2015
New issue of 2015
5.12.2014
Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR

archív

Kontakt

Redakce ETP
Heřmanova 22,
170 00 Praha 7
220 190 597

Evaluation theory and practice subsciption form

If you are interested and you want the journal in printed edition, please fulfil this subscription FORM.

You can also use e-mail: predplatne@evaltep.cz.