Rádi bychom oznámili, že se náš časopis stal součástí Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, který Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 schválila.


News

3. 3. 2016
Special Issue
22. 6. 2015
New issue of 2015
5. 12. 2014
Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR

archív

Kontakt

Redakce ETP
Heřmanova 22,
170 00 Praha 7
220 190 597

Evaluation theory and practice subsciption form

If you are interested and you want the journal in printed edition, please fulfil this subscription FORM.

You can also use e-mail: predplatne@evaltep.cz.