Časopis Evaluační teorie a praxe 1/2014

Časopis Evaluační teorie a praxe 1/2014

Časopis věnující se problematice evaluací a evaluační praxe.

Obsah:

Typologie metaevaluací, Jiří Remr, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model: teorie, praktické využití a možná úskalí, Miroslav Tenkl, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Analýza povědomí o operačních programech a projektech spolufinancovaných z evropských fondů, Otakar Ďurďa, Institut evaluací a sociálních analýz

Strategie rozhodování u otázek na frekvenci chování, Markéta Tůmová, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

150 Kč


News

3. 3. 2016
Special Issue
22. 6. 2015
New issue of 2015
5. 12. 2014
Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR

archív

Kontakt

Redakce ETP
Heřmanova 22,
170 00 Praha 7
220 190 597

Evaluation theory and practice subsciption form

If you are interested and you want the journal in printed edition, please fulfil this subscription FORM.

You can also use e-mail: predplatne@evaltep.cz.