Časopis Evaluační teorie a praxe 1/2014

Časopis Evaluační teorie a praxe 1/2014

Časopis věnující se problematice evaluací a evaluační praxe.

Obsah:

Typologie metaevaluací, Jiří Remr, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model: teorie, praktické využití a možná úskalí, Miroslav Tenkl, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Analýza povědomí o operačních programech a projektech spolufinancovaných z evropských fondů, Otakar Ďurďa, Institut evaluací a sociálních analýz

Strategie rozhodování u otázek na frekvenci chování, Markéta Tůmová, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

150 Kč


News

3.3.2016
Special Issue
22.6.2015
New issue of 2015
5.12.2014
Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR

archív

Kontakt

Redakce ETP
Heřmanova 22,
170 00 Praha 7
220 190 597

Evaluation theory and practice subsciption form

If you are interested and you want the journal in printed edition, please fulfil this subscription FORM.

You can also use e-mail: predplatne@evaltep.cz.